Korczowski home page

Bogdan Korczowski 1988 "L'Echelle de Jacob"(Drabina Jakuba) huile/olej 200 cm x 300 cm

Kolekcja Muzeum Narodowe w Warszawie/Collection Musee National Varsovie

Korczowski "Drabina Jakuba" olej 1988

Bogdan Korczowski & Jacek Werbanowski
ZACHETA Warszawa 1989


Galerie Nationale ZACHETA
Warszawa-Varsovie
Zacheta- Narodowa Galeria Sztuki
pl. Malachowskiego 3

czerwiec-juin 1989

plakat/poster 1989

 


Korczowski "Cel"(Cible) 1989

 

Bogdan Korczowski
"Malarstwo/Peinture"

Kuratorzy-Curateurs:
Jacek Werbanowski, Darius Glowacki

Katalog/Catalogue preface par
Wladyslawa Jaworska


 


 

 

 

 

 

prefaces (polonais-anglais) Wladyslawa Jaworska et Jacek Werbanowski,
20 pages,format: 21 x 21 cm,8 reproductions en couleurs.

Supplément: 8 pages 23x27 cm -Exposition Zacheta 1989
(uniquement les images)

Edition: Deux catalogues-

Dwa katalogi

ZACHETA Zacheta–
Narodowa Galeria Sztuki
1989